What do you need to know about Houdans.
 
Wat je moet weten over Houdans.
 
Because of the beard and crest of the Houdan, they need a drinking tower so that they only can  put there beaks in the water.
So that the crest and the beard doesn't get wet.
 
Omdat Houdan's een baard en een kuif hebben kun je ze het beste water geven door middel van een drink toren, hierdoor kunnen ze alleen hun snavel in het water steken.
Zo word de kuif en baard niet nat.
 
drinktorendrinking tower
 
At best you feed them pellets and grains, don't feed meal because that is getting sticky in there crests and beards.
 
Als beste kun je ze korrel en graan voeren , maar voer ze geen meel want dit blijft plakken in de kuif en in de baard.
Houdan hen
 
Houdans need to have a good shelter against rain and draught.
they do go in when it's going to rain for a long time.
Coldness is for the Houdan no problem when the temperature comes below  -7,  you better cover the cage with blankets or jute bags so that the wind is not entering. 
Don't cover it up to much, there must be sufficient ventilation.
Or take the blankets off  during the day.
 
Houdans hebben een goed hok nodig dat ze beschermd tegen regen en tocht. Ze gaan uit zichzelf naar binnen als het voor een lange tijd gaat regenen.
Koude is voor een Houdan geen probleem wanneer de temperatuur onder de -7, kun je het beste het hok afdekken met dekens of jute zakken.
Zodat de wind niet naar binnen kan.
Dek het hok niet teveel af, er moet voldoende ventilatie mogelijk zijn. Je kunt ook de dekens er overdag af halen.
 
3 weken houdans + faverolles
 
Rooster or hen
you can't see on young Houdans if it is a rooster or a hen, not at the colour and not at there form.
but the crest is quit a good indicator, you can see it when the chicks are about 3  weeks.
below some examples.
 
Haan of hen
Je kunt aan de jonge Houdans moeilijk zien of het een haan of een hen is, niet aan de kleur en ook niet aan de bouw.
Maar de kuif is een behoorlijk goede indicatie, je kunt dit zien wanneer de kuikens ongeveer 3 weken zijn.
Hieronder een voorbeeld.
 
haan of hen