De Houdan is een vrij zwaar kippenras
de haan zou tussen de 2,75 en de 3,5 kg moeten wegen.
De hen zou tussen de 2,5 en 3 kg moeten wegen.
De ringmaat voor de haan is 20mm.
Voor de hen is deze 16mm.
Voor de hen zou 1 maat groter zeker geen probleem zijn.  Mijn ervaringen zijn namelijk dat de hennen toch ook wel redelijk grote poten krijgen.
De Houdan kriel haan zou een gewicht moeten hebben tussen de 875 gram en de 975 gram.
De hennen mogen tussen de 800 en de 875 wegen.
De ringmaat van de kriel variant is bij de haan 15mm.
De hen heeft een ringmaat van 14mm
 
The Houdan is a quite heavy breed of chicken
The rooster should weigh between 2.75 and 3.5 kg.
The female should weigh between 2.5 and 3 kg.
The ring size is 20mm for the cock.
The ringsize for the hen, is 16mm. 
For the hen should be a size bigger  no problem since my experience is that the hen get quite large legs.
The Houdan bantam rooster should weigh between 875 gram and 975 gram.
the hens must weigh between 800 and 875 grams.
The ringsize of the bantam variety is for the rooster: 15mm
and for the hens: 14mm
 
houdan kriel haan (eig. H. Gerritsen)houdan kriel
 
de volgende kleurslagen zijn in nederland erkend:
Zwartbond: over het geheel groenglanzend zwart en ongeveer de helft van de veren heeft een soort van halvemaanvormige witte plek op het einde van de veer.
Aan de achterzijde van de kuif moet een witte vlek zichtbaar zijn die het liefst over de gehele breedte van de kuif te zien is. 
Overjarige dieren vertonen meer wit dan de jongere dieren, na iedere rui neemt het wit meer toe.
 
Wit: zuiver wit met voldoende glans om het gevederde gedeelte er niet dof uit te laten zien.
loopbenen en tenen: vleeskleurig wit. snavel: wit
 
Parelgrijs: een zilverachtige kleur zonder de neiging tot donkerder blauw of zwart in sommige veer gedeelten.
donskleur: zilverachtig parelgrijs.
 
The following colors are recognized in the Netherlands: 
Mottled black: over the whole chicken a green shiny black and about half of the feathers has a sort of crescent-shaped white spot on the end of the feather. 
The backside of the crest needs to have a white spot, at best this spot will be over the entire width of the crest. 
Older animals show more white than the younger animals, after each moult the white takes over more an more.
 
White: pure white with enough gloss on the feathery part so that it doesn't show dull.
the feet and toes: flesh-colored white. beak: white
 
pearl grey: a silvery color without the tendency to darker blue or black feathers in some parts.
down color: silvery pearl grey.
 
 zwartbont kriel /mottled blackmottled black (bantam)
 
houdan witwhite (bron internet)
 
 
 
no picture of the pearl grey variety