Hereby a photo report of the washing of Houdans, in preparation for a show or exhibition.
Hierbij een foto verslag van het wassen van de Houdan ter voorbereiding op een show / tentoonstelling.
 
 
The pre wetting of the chicken;
Het voor spoelen van de kip;
het nat maken van de kip
 
 
Then comes the washing i do this with a dog shampoo, but it also works with baby shampoo.
Dan komt het wassen, ik doe dit met een honden shampoo maar het  gaat ook goed met baby shampoo.
 
Using the hairdryer on the crest and beard;
Het fohnen van de kuif en de baard;  
het fohnen van de kuif en baard
They do like this a lot.
Dit vinden ze heerlijk.
 
 
The drying of the rear end. You can realy fluff this up by shaking the blowdryer from left to right.
het drogen van de achterkant. Je kunt dit heel goed op fluffen door flink op the fohnen.
 
het drogen van de achterhand
 
 
Almost ready;
Bijna klaar;
bijna klaar 
Then i let them rest / calm down for a few days inside, untill they go on transport to the exhibition.
Dan laat ik ze in het binnenhok tot rust komen voor een paar dagen, totdat ze op transport naar de tentoonstelling gaan.