De Houdan heeft veel verschillende kenmerken onder andere de baard, deze moet flink afhangen en mooi vol zijn.
De hennen hebben nog wel eens de neiging om in de baard van de haan te gaan plukken, waardoor de baard van de haan er mogelijk minder vol uit ziet.
 
The Houdan has a lot of different characteristics.
One of them is the beard, the beard should be hanging down en must quit full.
The hens sometimes have the tendency to  pluck the beard
of the rooster, so the rooster's beard maybe look less full.crest, beard, butterfy combmy elderly rooster 6 years
 
De kuif is ook een van de kenmerken van de Houdan, deze is
bij de hennen voller en boller dan bij de hanen.
De hanen hebben langere en spitsere veren in de kuif.
Aan de achterzijde van de kuif moeten de veren wit zijn.
De kuif moet de ogen vrijlaten, en is zowel bij de haan als bij
de hen minder gesloten als de kuif van bijvoorbeeld een Hollands kuifhoen
 
The crest is also one of the characteristics of Houdan, from the hens it is fuller and rounder than the crest  from the roosters.
The males have longer and more pointed feathers in the crest.
At the back of the crest, the feathers should be white.
The crest should keep the eyes free, and is  as well with the rooster as the hen it's less closed as the crest of for example a Polish chicken.
 
Dan hebben we de bladerkam, bij de haan zou de bladerkam het liefst redelijk plat tegen het hoofd aan moeten liggen.
Dus niet zo als op bovenstaande foto, deze haan zou de achterste punten van de kam platter tegen het hoofd aan moeten hebben liggen.
De hennen moeten een kleine bladerkam hebben.
 
Then we have the leaf comb, the  leaf comb should lay  fairly flat against the head.
Not like comb of the rooster on the picture above, this roosters back points of his comb should lay more flat against the head.

the hens should have a little leaf comb.
houdan hen